ROMA Via Rasella

פגישה

חדרי ישיבות

פגישות במלון, קונגרסים וטקסים במרכז ההיסטורי של רומא

מלון ברבריני הינו ממוקם במרכז ההיסטורי של רומא, הינו מרכז פגישות המתאים לכל סוגי האירועים, פגישות ומפגשי עסקים

מפרט טכני זמין

  • מקרן וידאו
  • לוח כתיבה
  • חיבור ווייפיי חינם
  • חיבור HD של הקרנת וידאו וקול
  • מסך 2,00 X 1,50מטר
  • מיקרופון

מגוון פתרונות אישיים למפגשי עבודה, הפסקות קפה, אירועים למפגשים מיוחדים.


תיאטרון

בצורת U

שולחן יחיד
16
0
12
מפרט טכני זמין: מסך 2,00 X 1,50מטר | מקרן וידאו | לוח כתיבה | חיבור ווייפיי חינם

תיאטרון

בצורת U

שולחן יחיד
40
20
25
מפרט טכני זמין: תאורה טבעית | מסך 2,00 X 1,50מטר | חיבור HD של הקרנת וידאו וקול | לוח כתיבה | חיבור ווייפיי חינם | הפסקת קפה